Tuesday, January 31, 2012

Style Report by Socialmorphose

Wauw, I just got such a nice surprise!
The lovely girls of the website Socialmorphose made a 'style report' about me.
Socialmorphose is a website of two Dutch stylists, who give you free and personal style advice based on your Facebook page.
And you can definitely see that those girls are skilled in doing that, because only based upon my Facebook profile and blog, they made such a good style report! I looooove it, it's so classy and the colors are beautiful! I think it completely captures my style :)
The article they wrote is in Dutch, but you can certainly enjoy the wonderful collage on the bottom of this article.

Wauw, ik kreeg net zo'n leuke verrassing!
De lieve meiden van de website Socialmorphose hebben een 'style report' voor me gemaakt.
Socialmorphose is een website van twee Nederlandse stylistes, die gratis en persoonlijk stijl advies geven gebaseerd op je Facebook pagina.
En je kunt zeker zien dat ze daar goed in zijn, want alleen maar gebaseerd op mijn Facebook profiel en blog, hebben ze zo'n mooi style report gemaakt! Ik vind het echt praaachtig, het is zo classy en de kleuren zijn super mooi! Het omvat geheel mijn stijl :)
Ze hebben er ook een heel grappig artikel bijgeschreven, dat je hieronder kunt lezen.


           STYLE REPORT ISABELLA SMULDERS

IsaBella van het bal. Koetsen en kastelen. Prinsen op paarden en prinsesjes met goudblonde lokken in tutu’s en zwierende rokken. Deze associaties heb ik bij jou. Voor jouw dus deze stoere winter editie van ‘Rapunzel’ anno 2012.
Zijde en Chanel. Croco en Cartier. Een rijke verzameling aan luxe fabrikaten. De bordeaux rode short en ivoor kleurige blouse doen het goed met de waanzinnig mooie lamsbonte coat. De zwart leren van Bommel boots maken de look eigentijds en eigenwijs. Heerlijk dramatisch maak je dit plaatje door de uiterts verfijnde Maison Michel Liane Lace headbang.  En een diva is geen diva zonder een goede designer bag en ‘poepsjieke’ leren handschoenen. Verruil de parels voor je eigen gouden cuff en collar en een nieuwe outfit post voor je blog is done. Eens kijken hoeveel prinsen op witte paarden er nu voor je deur zullen staan!

Source: Socialmorphose

Monday, January 30, 2012

Monday's Motto

This is sooo true!
And especially at the end of the January month I would like to say: stick to your new year's resolutions, and the goals you set for 2012.
Don't think, just do it!

Deze quote is zooo waar!
En vooral aan het eind van de januari maand wil ik graag zeggen: houd je aan je voornemens en je doelen voor 2012.
Niet nadenken, gewoon doen!


Source: Tumblr

Friday, January 27, 2012

Fancy Friday

Another new column on my blog, starting from today!
I present to you: Fancy Friday!
Every Friday I will post some beautiful pictures, that amazed/made me dream away/inspired/... me that week. 
It's also a great start of the weekend of course!
So this will be the first Fancy Friday, tell me what you think!

Nog een nieuwe rubriek op mijn blog vanaf vandaag!
Ik presenteer u: Fancy Friday!
Elke vrijdag zal ik een paar prachtige foto's posten, die me die week verrasten/inspireerden/deden wegdromen...
Het is natuurlijk ook een geweldige start van het weekend!
Dus dit is de eerste Fancy Friday, vertel me wat je vind!

Tuesday, January 24, 2012

Inspiration: Stockholm Streestyle

I just found this picture on Stockholm Streetstyle, and I think this outfit is absolutely stunning! 
The color of the fur, the beautiful coat, her magical shoes... All so chic!
So that's why I couldn't help myself and just needed to share it.
What do you think?

Ik vond deze foto net op Stockholm Streetstyle en ik vind deze outfit echt beeldschoon!
De kleur van het bont, de prachtige jas, haar sprookjesachtige schoenen... Allemaal zo chic!
Dus daarom kon ik het niet helpen en moest ik dit gewoon met jullie delen.
Wat vinden jullie?

Source: StockholmStreetstyle 

Monday, January 23, 2012

Monday's Motto


From this week on, I'll be posting a inspirational quote every Monday, so we can kick off the week with some good motivation to get you started! And today I'll directly post my favorite one, I hope you'll like it too!

Vanaf deze week, zal ik elke maandag een inspirerende quote plaatsen, zodat we de week kunnen aftrappen met wat goede motivatie om aan de slag te gaan! En vandaag post ik ook gewoon meteen mijn favoriet, ik hoop dat jij hem ook goed vind!

Friday, January 20, 2012

Something new, something old, something borrowed

This is how I have worn the 'vintage' jacket of my mom.
I decided to keep the vintage feeling of the jacket, and combined it with two other vintage pieces.
But you may be wondering, what the title is about! Well...
My pants are new, I bought them 2 weeks ago in Amsterdam at River Island :)
Obviously, the 'something old' refers to the jacket; my mum wore it 20 years ago!
And last, I borrowed these beautiful shoes of my mum. They are indeed (and unfortunately!) not mine.
How do you like this look? Or do you maybe prefer to see this jacket in a more modern outfit?

Dit is hoe ik het 'vintage' jasje van m'n moeder gedragen heb.
Ik besloot om de vintage uitstraling van het jasje te bewaren, en heb het gecombineerd met twee andere vintage stukken.
Maar nu vraag je je misschien af, waar de titel over gaat! Nou...
Mijn broek is nieuw, ik heb hem 2 weken geleden in Amsterdam gekocht bij de River Island :)
Het 'something old' verwijst natuurlijk naar het jasje; mijn moeder droeg die 20 jaar geleden!
En ten slotte, deze prachtige schoenen heb ik geleend van m'n moeder. Ze zijn inderdaad (en helaas!) niet van mij.
Wat vind jij van deze look? Of zou je dit jasje misschien liever in een moderne outfit zien?

Thursday, January 19, 2012

The making of SS12 campagne of Chanel


I'm absolutely in looove with the spring-summer collection of Chanel. 
And then especially the campagne, I think the pictures are stuuunning! 
Of course you've already seen all of them, so I won't bother you with that pictures anymore ;)
But now they also released the 'making of' movie of the shoot, and I really think this is worth sharing!
So take a look and enjoy!

Ik ben helemaal verliefd op de lente-zomer collectie van Chanel.
En dan vooral de campagne, ik vind de foto's praaachtig!
Maar natuurlijk heb je die allemaal al gezien, dus daar zal ik je niet meer mee lastig vallen ;)
Maar nu hebben ze ook een 'making of' filmpje van de shoot uitgebracht, en die kan ik jullie niet onthouden!
Dus neem een kijkje en geniet ervan!

Wednesday, January 18, 2012

Vintage shopping in your own house


Picture it: you show your mum your new trendy purchases, and you're super happy because they're super trendy. But then, your mum gives with the answer: 'That's what we were wearing 20 years ago'. Does this sounds familiar? 
Ter-ri-ble. Not because of the actual fact that they were wearing the same things several years ago. No, the problem is that my mum never ever saved her clothes. That's why I made a vow: I will never throw away my clothes (well, as long as it's good quality, I guess it's impossible to save all of my H&M and Zara collections hihi). My daughter probably will get contaminated with the same fashion virus I am suffering from, but she hopefully will be really thankful her awesome mum saved all of her clothes. 
Anyway, back to the point I was going to. Sooooometimes, I do find something super cool, saved in boxes in the loft. This time, it was this red blazer with velvet collar. 
I love it! What do you think?

Stel je voor: je laat je nieuwe aankopen aan je moeder zien, en je bent er heel blij mee want ze zijn helemaal hip. Maar dan, je moeder komt met het antwoord: 'Dat droegen wij ook 20 jaar geleden'. Klinkt dit herkenbaar?
Ver-schrik-ke-lijk. Niet om het eigenlijke feit dat ze jaren geleden dezelfde dingen droegen. Nee, het probleem is dat mijn moeder haar kleding nooit heeft bewaard. Daarom heb ik een gelofte afgelegd: ik zal nooit mijn kleding weggooien (zolang het goede kwaliteit betreft, ik ben bang dat het onmogelijk is om mijn gehele H&M en Zara collectie te bewaren hihi). Mijn dochter zal waarschijnlijk ook besmet worden met hetzelfde mode-virus waar ik aan lijd, maar zij zal hopelijk heel dankbaar zijn dat haar geweldige moeder al haar kleding heeft bewaard.
In ieder geval, terug naar het punt waar ik eigenlijk heen wilde. Soms vind ik toch iets super cools, bewaard in dozen op het zolder. En deze keer was het deze rode blazer met fluwelen kraag.
Ik vind hem geweldig! En jij?

Monday, January 16, 2012

Blue Monday

According to scientists, today is the most depressing day of the year, also called: 'Blue monday'. 
But in my opinion, the tric is to not think about that at all!
You can also see it from this side:

Dear monday,
Thanks for having the word 'mon' in you. That's French for 'mine'. 
In case you weren't aware, monday, but it makes me think of you more as 'my day', and frankly that sounds like a much more promising start to the week.

Still not completely happy? Then I would recommend you the webpage thefancy.com. This is a site with amazing pictures, and I already selected my favorites for you here, so you can start dreaming! (And forget about blue monday!)

Volgens onderzoekers, is het vandaag de meest deprimerende dag van het jaar, ook wel 'Blue monday' genoemd. 
Maar in mijn opinie, is het de kunst om daar juist helemaal niet aan te denken!
Bekijk het van deze kant:

Lieve maandag,
Bedankt voor het hebben van het woord 'mon' in je. Dat is frans voor 'mijn'.
In het geval dat je het nog niet doorhad, maandag, maar het doet me meer aan jou denken als 'mijn dag', en eerlijk gezegd klinkt dat als een veel meer belovende start van de week.

Nog steeds niet helemaal vrolijk? Dan wil ik je de website thefancy.com aanraden. Dit is een site vol met geweldige foto's, en ik heb hier mijn favorieten al geselecteerd voor je, dus begin maar met wegdromen! (En vergeet blue monday!)

Saturday, January 14, 2012

Kröller-Müller Museum

Last week I went to the Kröller-Müller Museum with my dad, and it was really impressing! I was actually a bit ashamed that I wasn't been there before, as it's quite near the place a live. But most importantly: they have absolutely great pieces! Such as this painting of Vincent Van Gogh, one of my favorite painters. 
So of course I was wearing a comfortable outfit for a day like this, mainly thanks to my super cozy sweater!

Vorige week ben ik naar het Kröller-Müller Museum geweest samen met mijn vader, en het was heel indrukwekkend! Eigenlijk schaamde ik me al een beetje dat ik er nog nooit eerder was geweest, aangezien ik best dicht in de buurt woon. Maar vooral omdat they geweldige stukken hebben! Bijvoorbeeld dit schilderij van Vincent van Gogh, een van mijn favoriete schilders. 
Dus natuurlijk had ik een comfortable outfit aan voor zo'n dag, voornamelijk te danken aan mijn super fijne trui!

Wednesday, January 11, 2012

The making of...

When I was taking the pictures of last post, my mum started taking these pictures of me.
And I actually thought it would be fun to show you! As a kind of 'making of' haha! It allllmost looks professional right hihi ;-)

Toen ik de foto's aan het maken was voor de laatste post, begon mijn moeder foto's van mij te nemen.
En eigenlijk vond ik het wel grappig om die je te laten zien! Als een soort van 'making of' haha! En het ziet er biiijjjna professioneel uit toch hihi ;-)

Tuesday, January 10, 2012

New in: sale shopping

To be honost: I'm not a really good sale-shopper. I always bring home pieces I actually don't even really like, but well, 'they we're just so cheap'... 
But this time, I bought 3 really nice things of French Connection, and I think I will actually wear them a lot! I guess the secret is to buy basic pieces in sale, that are not season related. ;)

Om eerlijk te zijn: ik ben geen goede sale-shopper. Ik breng altijd kledingstukken mee naar huis die ik eigenlijk niet eens echt leuk vond, maar ach 'ze waren zo goedkoop'...
Maar deze keer heb ik 3 hele leuke dingen gekocht van French Connection, and ik denk dat ik ze zeker veel zal dragen! Dus ik denk dat het de kunst is om basis dingen te kopen in de sale, die niet seizoen gerelateerd zijn. ;)

Monday, January 9, 2012

Home sweet home


I arrived back in Spain.
And that's a suuuuper weird feeling. Because on the one hand, I'm really happy to be back again and see all of my friends! But on the other, I am going to miss Holland and my family and friends there.
Here just two pictures that we quickly made yesterday, when I was enjoying my last afternoon home with my cats :) 
But I did made some other outfit pictures in Holland, so I'll show you soon!

Ik ben weer terug in Spanje.
En dat is een suuuuper raar gevoel. Want aan de ene kant ben ik heel blij om weer terug te zijn, en om al mijn vrienden hier weer te zien! Maar aan de andere kant, ga ik Nederland natuurlijk weer missen, en vooral mijn vrienden en familie daar.
Hier twee foto's die we gister snel hebben gemaakt, toen ik aan het genieten was van mijn laatste middag thuis, samen met mijn katten :)
Maar ik heb ook andere outfit foto's gemaakt in Nederland, dus die laat ik je snel zien!

Monday, January 2, 2012

Dots on dots

Yesterday I haven't seen any daylight (as a result of new year's eve...) but today I'm as fresh as a daisy ;)
So I decided to wear something a bit preppy, but with a playful twist thanks to the dots.
I really enjoy the dots on dots, mainly inspired by Marc Jacobs. But of course polka dots are a major trend this winter in general, and are also seen in the show of Stella McCartney!
Are you into dots as well?

Gisteren heb ik geen enkel daglicht gezien (als een gevolg van nieuwjaarsnacht...) maar vandaag ben ik weer helemaal fris en fruitig ;)
En vandaag heb ik besloten om iets tuttigs uit de kast te trekken, maar met een speelse twist dankzij the stippen.
Ik vind de 'stip op stip' trend echt heel leuk, en het is vooral geïnspireerd op Marc Jacobs. Maar natuurlijk zijn 'polka dots' een grote trend deze winter, en ze zijn ook gespot in de fashionshow van Stella McCartney!
Vind jij dots ook zo leuk?

Sunday, January 1, 2012

HAPPY NEW YEAR!!!

My dear readers,

HAPPY NEW YEAR!!!!!
I hope this will be a year full of love, happiness and success for all of you!

Did you also make new year's resolutions?
Of course I did, but for the last years I forgot most of them within a week haha.
But this year, I also made one about my blog, and I am really serious about that!
I love blogging so much, and I really want to make this blog happen :)
Therefore, I came up with two changes for the blog. 
The first one you've seen immediately: I changed the layout. 
Just a small change actually, but I think it looks more professional like this.
Second, from now on I will be blogging in English ánd in Dutch!
I actually just miss talking and writing in Dutch, now I live in Spain. 
And next to that I have a lot of Dutch readers, so I hope they like my blogposts in Dutch even better!

For the rest, I ask a liiiitle bit for your support!
Because without you, this blog will be useless and probably non-existing.
So please keep on following me and posting your sweet comments!
I promise I won't let you down!
xoxo Isabella.

Lieve lezers,

GELUKKIG NIEUW JAAR!
Ik hoop dat het een jaar vol met liefde, geluk en succes wordt voor jullie allemaal!

Hebben jullie ook goede voornemens gemaakt?
Ik wel natuurlijk, maar de afgelopen jaren was ik ze meestal binnen een week weer vergeten haha.
Maar dit jaar, heb ik er ook één gemaakt over mijn blog, en die neem ik heel serieus!
Ik vind bloggen zo leuk, en ik wil gewoon echt dat dit blog een succes wordt :)
Daarom heb ik twee veranderingen doorgevoerd voor de blog.
De eerste heb je meteen gezien: ik heb de lay-out veranderd.
Het is eigenlijk een kleine verandering, maar ik vind dat het er zo professioneler uitziet.
En de tweede heb je ondertussen ook al opgemerkt, want ik zal vanaf nu schrijven in Engels, maar ook in het Nederlands! Ik mis het echt om Nederlands te schrijven en te spreken, doordat ik nu in Spanje woon.
Daarnaast zijn er veel Dutchies die m'n blog bezoeken, dus ik hoop dat jullie mijn blog nu nog leuker vinden!

Verder heb ik jullie hulp natuurlijk ook nodig!
Want zonder jullie, zou deze blog nutteloos zijn en waarschijnlijk niet eens bestaan.
Dus blijf me alsjeblieft volgen, en lieve reacties achterlaten!
Ik beloof dat ik jullie niet teleur zal stellen!
xoxo Isabella.


Source images: http://humorchic.blogspot.com/