Monday, February 20, 2012

Monday's Motto

Happy start of the week!
Unfortunately you won't be hearing a lot from me this week, I'm suuuper busy with school and this weekend my aunt and cousin will visit me, what is super nice of course!! I'm really looking forward to that, but it also means I need to work a bit harder now...
Hope to be back soon ;-)

Fijne start van de week!
Helaas zul je niet veel van me horen deze week, ik ben onwijs druk met school en dit weekend komen mijn tante en nichtje me bezoeken, wat natuurlijk super leuk is! Ik kijk er heel erg naar uit, maar het betekent ook dat ik nu even wat harder moet werken...
Ik hoop snel weer terug te zijn ;-)

Friday, February 17, 2012

Fancy Cupcake Friday

When I was searching for some beautiful pictures for the Fancy Friday post, I stumbled upon these greaaaatt Chanel cupcakes, and decided to devote the entire post to them.
Because, aren't they just perfection?
I think I wouldn't even dare to eat them... ;-)

Toen ik de foto's voor de Fancy Friday post aan het uitzoeken was, stuitte ik op deze geweeeeldige Chanel cupcakes, en besloot om de hele post eraan te wijden.
Want, zijn ze niet gewoon perfectie?
Ik denk dat ik ze niet eens zou durven eten... ;-)

Thursday, February 16, 2012

Inspiration: Anna de Rijk by Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

This editorial is without doubt one of the most beautiful I've ever seen.
And actually it's not even because of the styling, but I just looooove the pictures!!
The romanticism and drama in this shoot and the beautiful surrounding... 
Just makes me want to print them out and put them on my wall like paintings!
So that's why I wanted to share this with you; enjoy!

Deze editorial is zonder twijfel één van de mooiste die ik ooit heb gezien.
En eigenlijk niet eens vanwege de styling, maar ik vind de foto's gewoon zó mooi!!
De romantiek en drama in deze shoot en de prachtige setting...
Maakt dat ik gewoon alle foto's wil uitprinten en aan de muur hangen als schilderijen!
Dus daarom wilde ik dit met jullie delen; geniet!

Monday, February 13, 2012

Monday's Motto

Sorry for the lack of outfit posts lately, I've been quite busy with school.
Butttt, as I just finished my test, I hope to have a bit more time this week :)
So just wanted to post this great quote after the relief of finishing my marketing test. Enjoy!

Sorry voor het gebrek aan outfit posts de laatste tijd, ik ben redelijk druk met school geweest. 
Maarrr, ik ben net klaar met m;n tentamen, dus ik hoop dat ik weer wat meer tijd heb deze week :)
Dus ik wilde deze geweldige quote gewoon even met jullie delen, na de opluchting van het afronden van mijn marketing tentamen. Enjoy!

Friday, February 10, 2012

Fancy Friday

Another Fancy Friday!
Unfortunately I don't have weekend yet.. As a matter of fact, I still have two classes and an interview.
Butttt, that's why I already posted these stunning pics, I really needed such a break and little boost of energy ;-)
Have a great weekend y'all!

Een nieuwe Fancy Friday staat op jullie te wachten!
Helaas heb ik nog geen weekend... Sterker nog, ik heb nog twee colleges en een sollicitatie gesprek.
Maarrr, daarom heb ik deze prachtige foto's alvast gepost, ik was echt toe aan een pauze en een kleine oppepper ;-)
Fijn weekend allemaal!

Wednesday, February 8, 2012

Denim on Denim

This might be an outfit you don't really expect from me, maybe I get too much inspired by my roomie haha (just kidddiing!!)
Nevertheless, I really like it!
I already wanted to wear denim on denim for a long time, and I'm quite happy with this combi :)
What do you think?

Dit is misschien een outfit die je niet helemaal van mij verwacht, misschien word ik te veel geïnspireerd door mijn kamergenootje haha (grapjeeee!!)
Desalniettemin, ik vind hem erg leuk!
Ik wilde al een tijdje 'denim on denim' dragen, en ik ben best wel blij met deze combi :)
Wat vind jij?

Monday, February 6, 2012

Monday's Motto

Yesterday night I came back in Segovia, after a greaaaaat weekend in Madrid!
I had such a good time with my mom and friend Ghislaine, I miss them already again :(
I also really enjoyed the city, I am thinking about moving to Madrid in September already!
Anyway, when I came home, I watched the classic movie 'Gentlemen prefer blondes'. 
If anybody haven't seen it yet: you absolutely should!
Inspired by the beautiful Marilyn Monroe, I thought this quote is a good one to start the week!

Gisteravond ben ik weer aangekomen in Segovia, na een geweeeeeldig weekend in Madrid!
Het was super gezellig met mijn moeder en vriendin Ghislaine, ik mis ze nu alweer! :(
Ik heb ook erg genoten van de stad, en ik denk erover na om in september al naar Madrid te verhuizen!
In ieder geval, toen ik thuis kwam, heb ik klassieker 'Gentlemen prefer blondes' gekeken.
Diegenen die hem nog niet gezien hebben: dat zou je zeker moeten doen!
Geïnspireerd bij de prachtige Marilyn Monroe, dacht ik dat deze quote een goede zou zijn om de week mee te beginnen!

Source: tumblr

Friday, February 3, 2012

Fancy Friday


Enjoy these beautiful pictures!
I am off to Madrid now, where I will meet my mom and friend that are coming from Holland :)
They are staying here for the weekend and I'm sooooo looking forward to see them!
Have a great weekend lovelies!

Geniet van deze prachtige foto's!
Ik ga nu naar Madrid, en daar zal ik mijn moeder en vriendin zien die overkomen vanuit Nederland :)
Zij zijn in Madrid voor het weekend, en ik zie er zó naar uit om ze te zien!
Fijn weekend allemaal!

Wednesday, February 1, 2012

Back in town

As you can see; these pictures are taken again in Spain!
So instead of my lovely sister, my crazy and fun roommate took them!
I think it’s clear that we were having a really good time, and I just couldn’t stop laughing because she kept saying what an amaaaaazing photographer she is after every picture!
I was also having a lot of fun with the skirt, I kept turning around and also the wind helped quite a bit too  ;-)
So all of that resulted in these pics!
What do you think?

Zoals je kunt zien; deze foto’s zijn weer gemaakt in Spanje!
Dus in plaats van mijn lieve zusje, heeft mijn prettig gestoorde kamergenootje ze genomen!
Ik denk dat het wel duidelijk is dat we het heel gezellig hadden, en ik kon niet stoppen met lachen omdat ze na elke foto bleef zeggen wat een geweeeeeldige fotograaf ze is!
Ik had ook veel plezier met de rok, ik bleef rondjes draaien en de wind hielp ook wel een handje ;-)
Dus dat allemaal resulteerde in deze foto’s!
Wat vind je ervan?